Sigurd Dahl Bjune er spesialisert innen arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige problemstillinger. 

Han arbeider særlig med: 

  • Overdragelse og outsourcing av virksomhet 
  • Individuelle og kollektive pensjonsordninger 
  • Arbeidsavtaler og incentivordninger 
  • Tilknytningsformer og virksomhetsorganisering 
  • Omstilling og nedbemanning 
  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker 
  • Forhandlinger og prosedyre 
  • Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte 

Sigurd tok som en del av den norske mastergraden fordypning i spansk arbeidsrett og selskapsrett samt EU-rett ved Universidad Pontificia Comillas i Madrid.