Marianne Garaas jobber med kompetanseutvikling og generelle HR-oppgaver

Hun har særlig ansvar for Haavindskolen og kompetanseutviklingen i Haavind.

Marianne har en master innen pedagogikk rettet mot arbeidsliv, kompetanseutvikling og teknologi, og har bred erfaring med fysiske og digitale utviklingstiltak.