Fagområde

Bransje

Louise Stang Heffermehl er spesialisert innen selskapsrett.

Hun jobber i hovedsak med selskapsrettslig rådgivning og M&A.