Kenneth er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR.

Kenneth er spesialisert innen IKT-kontrakter, lisensavtaler og outsourcing av IT-systemer.

Han er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål.

Kenneth har bred erfaring med kontraktsadministrasjon, forhandlinger og tvisteløsning, både nasjonalt og internasjonalt. Han har særskilt erfaring med offentlige anskaffelser i teknologitunge prosjekter.

Kenneth har jobbet med store investeringsprosjekter og har utdanning innenfor prosjektledelse. Han har dessuten prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.