Johan Fredrik Remmen er spesialisert innen energi og vassdragsrett, entrepriserett og prosedyre.

Han har særlig arbeidet med rettighetsspørsmål, kontrakter og transaksjoner innen energibransjen, entreprisekontrakter, havbruk, idrettsjuss og rettsforhold vedrørende fast eiendom.

Johan Fredrik har møterett for Høyesterett.

…strategic, really to the point and understanding of the court.

Chambers & Partners, 2022