Else Tjelle Eskeland er en del av sekretærteamet innenfor fagområdet Bygg, anlegg og offshore.

Else har spesielt fokus på prosess.