Christine Anker Offenberg er tilknyttet Haavinds avdeling for arbeidsrett og virksomhetsstyring. Hun jobber hovedsakelig med individuelle personalsaker, varslingssaker, nedbemanning og annen løpende rådgivning innenfor arbeidsrettens område.  

Hun har også flere års erfaring fra M&A og selskapsrett, herunder rådgivning knyttet til virksomhetsoverdragelser, transaksjoner og løpende selskapsrettslige spørsmål.  

Christine har i tillegg prosedyreerfaring, samt erfaring fra offentlig forvaltning.