Camilla Gerhardsen jobber i hovedsak med skatte- og selskapsrettslig rådgivning. 

Hun har særlig kompetanse og erfaring knyttet til omorganiseringer som oppkjøp og fusjoner, egenkapitaltransaksjoner, selskapsetableringer og selskapsendringer. Hun arbeider også med skatte- og selskapsrettslig rådgivning i forbindelse med transaksjoner/oppkjøp, tvistesaker og internasjonal skatterett. 

Camilla bistår også i due diligence-prosesser innenfor ulike sektorer for ledende aktører i norsk og internasjonalt næringsliv.