Camilla er tilknyttet vårt forretningsområde Eiendom, Entreprise og Corporate.

Camilla har en bachelor i markedsføringsledelse fra BI Handelshøyskole og advokatsekretær fra Treider Fagskoler.

I Haavind bistår hun bredt på omfattende prosjekter og transaksjoner. Hun er videre en viktig nøkkelperson innen tvist- og prosessoppdrag, hvor hun bistår med juridisk saksbehandling og utarbeidelse av utdrag ifm. rettsaker. Videre bistår hun også i IT relaterte prosesser.