Benita Tjørn Tobiasson er spesialisert innen offentlige anskaffelser og entrepriserett. 

Hun har omfattende erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører i de ulike ledd i anskaffelsesprosessene, herunder tvisteløsning og klagebehandling for KOFA. 

Benita har også opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter. Erfaringen omfatter både saker for offentlige og private aktører.