Ailu er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Ailu har omfattende erfaring med tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett.

Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene ofte har vært i hundremillionersklassen. Han har vært både dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.

Ailu arbeider særlig med:

  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger
  • Domstolsbehandling av sivile tvister

Ailu bistår både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Han har erfaring med å bistå både byggherrer, entreprenører, arkitekter og byggeledere.

Ailu bistår klienter i forliksforhandlinger, utenomrettslige meklinger og rettsmeklinger. Han har også vært mekler i en rekke saker.