Oppkjøp og fusjoner

eiendom

Vi har spisskompetanse på alle former for oppkjøp og restruktureringer, og gir råd til større kunder i forbindelse med store og komplekse transaksjoner. Våre advokater besitter omfattende transaksjonserfaring og kommersiell forståelse, vi er løsningsorienterte og leverer effektive og strategiske råd.

Vårt nettverk av internasjonale advokatfirmaer sikrer at vi kan bistå også om transaksjonene er grenseoverskridende.

Vi hjelper våre kunder blant annet med

  • Kjøp og salg av virksomheter, både på og utenfor børs
  • Kapitalmarkedstransaksjoner
  • Private equity- og venture capital-transaksjoner
  • Etablering av joint ventures
  • Fusjoner og fisjoner
  • Restruktureringer og omorganiseringer