Om Haavind

Advokatfirmaet Haavind har en historie som strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet. Siden da har vi vært gjennom mange og store endringer, men det er flere sider av historien som fortsatt påvirker oss.

Begynnelsen

1893 - 1940

Firmaet ble grunnlagt i 1893 da Jan Groos Helmer ble høyesterettsadvokat og startet sin egen virksomhet. I 1899 kom høyesterettsadvokat Kristen Johanssen inn som deltaker.

View on Oslo Fjord harbor and Akershus Fortress, Oslo, Norway

Krig og etterkrigstid

1940 - 1954

Firmaets advokater var aktive under og etter annen verdenskrig, som motstandsfolk, som forsvarere for norske patrioter for tysk krigsrett og som aktorer i saker mot den nazistiske høyesterett og flere av Quislings statsråder. Jens Christian Hauge er blant dem som står sentralt i denne delen av firmaets historie. Han startet sin advokatvirksomhet i 1954, etter å ha vært leder i Milorg og deres representant i hjemmefrontens ledelse under annen verdenskrig, og senere forsvarsminister og justisminister. Han fortsatte sin virksomhet med et stort innslag av oppdrag for det offentlige, men også for næringslivet.

vaar_historie2

Advokater i endring

1954 - 2000

Firmaet har alltid vært opptatt av sin faglige posisjon. Nesten halvparten av våre partnere har møterett for Høyesterett. Firmaets partnere er også aktive medlemmer av offentlige utvalg og interesseorganisasjoner. Moderniseringene i etterkrigstiden og veksten i norsk næringsliv kombinert med oljeeventyret stilte nye krav til advokaten.

vaar_historie3

Et firma i utvikling

2000 -

Advokatfirmaet Haavind slik det fremstår i dag, er et resultat av en fusjon i 2000 mellom advokatfirmaene Haavind & Haga, Vislie, Ødegaard & Kolrud, Hauge & Co og Lowzow & Co. Tidligere fulgte man tradisjonen ved at alle nye partnere fikk sitt navn inkludert i firmaets navn. Dette resulterte i at ett av firmaene på sitt lengste het Advokatene Haavind, Haavind, Dahl, Bjelke, Arnesen, Ven & Torkildsen.

Når vi fra 2009 bærer det enkle navnet Haavind, signaliserer ikke dette noe sluttpunkt, men tvert imot at vi er i utvikling og klare til å møte en fremtid som byr på mange og nye utfordringer.

panorama