Om Haavind

Haavind er et av Norges ledende advokatfirmaer, med over hundre advokater – samtlige lokalisert i vårt kontor i Bygdøy allé 2 i Oslo. Vi er et fullservice advokatfirma og har flere av de største selskapene i Norge, samt statlige og kommunale foretak som faste kunder.

Vårt mål er å skape merverdi for kundene våre gjennom å tilby juridiske råd av høyeste kvalitet kombinert med solid bransjekunnskap. Derfor organiserer vi virksomheten etter både bransje og fag.

Jussen er et middel – ikke et mål i seg selv.

Vår juridiske ekspertise

Vår bransjekunnskap

Vår forretningsforståelse

Ditt team

Vi hjelper deg å nå dine mål

Våre fagmiljø er blant de beste i landet, blant annet har vi landets største fagmiljø innen arbeidsrett og et ledende miljø innen entrepriserett og tvisteløsning. Fagmiljøene jobber på tvers for å finne løsninger for deg og din virksomhet, slik at du er sikret bistand av de beste spesialistene. Du får tilgang til riktig kompetanse, til rett tid, og til høy kvalitet.

Vi forstår dine utfordringer

Vi har organisert oss i bransjer, noe som gir deg trygghet på at vi kjenner de bransjespesifikke problemstillinger du er opptatt av. Våre bransjeteam har flere typer kompetanse og jobber sammen for å sørge for at du som kunde får den helhetlige tilnærmingen dagens marked krever. Vi er blant de ledende innen infrastruktur, fornybar energi, eiendom og teknologi.

Hver kunde er unik – vi finner de løsninger som passer for nettopp deg.

1920x600 trainee

Vi er med deg hele veien

Vi er dedikerte og alltid tilgjengelige. Vi er der når du trenger oss med god dialog og en åpen kommunikasjon. Du får en høy grad av service. Vi holder hva vi lover og sier tidlig fra ved behov. Vi varsler tidlig ved avvik i estimater og risiko – du får mer forutsigbarhet og mindre usikkerhet. Vi er profesjonelle, men uhøytidelige – du vil trives med å jobbe med oss!

1000x640 magnus herman kaja

Våre verdier & kultur

Vår visjon er å være løsningsorienterte og inspirerende. For å oppnå dette har vi bygd en kultur tuftet på verdiene engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor.

Kulturen preger oss og hvordan vi samarbeider – den skiller oss fra konkurrentene. Når vi rekrutterer nye medarbeidere, er det avgjørende at de har verdier og holdninger som samsvarer med våre. I Haavind holder vi oss faglig oppdatert, vi leverer topp kvalitet, forbedrer oss kontinuerlig, tar initiativ, er åpne og interesserte, bidrar i utviklingen av firmaet, involverer og hjelper hverandre, deler vår kunnskap, roser og anerkjenner hverandre, er positive og lite selvhøytidelige.

Etikk

Etikk blir gjerne definert som læren om moralen, med andre ord læren om rett og galt. For samfunnet generelt gjelder allmennetikken, og for advokatgjerningen spesielt gjelder yrkesetikken.

Yrkesetikken for advokater er først og fremst nedfelt i Reglene for god advokatskikk (RGA). RGA er utgangspunktet og den primære rammen for all yrkesetikk i advokatfirmaet Haavind. Høy etisk standard er en bærebjelke for vår virksomhet. Reglene for god advokatskikk er innarbeidet i vår interne etikkinstruks som gjelder for alle advokatfirmaets ansatte og partnere.

Advokatfirmaet Haavind har et eget etikkutvalg som består av tre partnere, og som har ansvar for at alle firmaets medarbeidere overholder våre etiske regler og får opplæring i etikk. Vår etikkinstruks beskriver hvordan ansatte skal opptre når man er i tvil om etiske spørsmål, og om hvordan man skal opptre hvis man får mistanke om brudd på våre etiske retningslinjer. Regler for god advokatskikk er fastsatt av Advokatforeningen.