Om Haavind

Ledelsen

"Gjennom samarbeid og bred involvering jobber vi i ledelsen og styret for å løfte og utvikle oss videre for våre kunder"

Styret