Mette er tilknyttet vårt forretningsområde Bygg, anlegg og offshore.

Hun er en del av vårt prosedyreteam hvor hun er med på forberedelser av komplekse saker for retten, herunder utarbeidelse av digitale utdrag, bilagshåndtering og ansvar for prosjektrom.