Lars Skonseng arbeider primært med tvist og prosedyre, da særlig innenfor entrepriserett og annen kontraktsrett.