Nyhet / 30.10.2015

Status for nytt norsk regelverk for offentlige anskaffelser

Skrevet av Goud Helge Homme Fjellheim, Silje Grimseth Ullebust & Bjørg Ven

Våre eksperter innen offentlige anskaffelser følger utviklingen av nytt norsk regelverk for offentlige anskaffelser.

EU kom i februar 2014 med tre nye anskaffelsesdirektiv; et for klassisk sektor, et for forsyningssektoren og et helt nytt tjenestekonsesjonsdirektiv. Ettersom direktivene fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er det foreløpig ikke satt noen frist for EFTA-landene til å implementere direktivene.

Departementet har opplyst at de har ambisjon om å fremme en lovproposisjon om ny lov om offentlige anskaffelser over nyttår, samt å få vedtatt de tre nye anskaffelsesforskriftene til våren. I så tilfelle vil ny lov og forskrifter tre i kraft 1. juli 2016. Departementet understreker imidlertid at det knytter seg en viss usikkerhet til denne tidsplanen.