Nyhet / 21.06.2018

OKEA kjøper Shells eierandeler i Draugen og Gjøa for NOK 4,52 milliarder. Haavind har bistått Seacrest Capital Group

Skrevet av Bård Sandstad & Tormod Fjellgård

Haavind har bistått og representert Seacrest Capital Group og investorsiden i forbindelse med transaksjonen, egenkapitalfinansieringen og prosjektgjennomføring.

OKEA AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om erverv av Shells andeler i Draugen- og Gjøa feltene.

OKEA vil også overta operatørskapet på Draugen som en del av transaksjonen. Oppkjøpet gir OKEA en daglig netto produksjon på 22 000 fat oljeekvivalenter fra januar 2018, samtidig som ressursene øker fra 11 til 53 millioner fat oljeekvivalenter. Transaksjonene er betinget av godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Ervervet vil finansieres gjennom bla et nytt obligasjonslån på USD 180 millioner og en emisjon i størrelsesorden NOK 1 milliard.

Seacrest Capital Group Haavind
  • Tormod Fjellgård

    Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

    Tormod er ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon hos Haavind, og ansvarlig redaktør for nettsidene.