Nyhet / 21.10.2016

Om ny arbeidsgiver og jusseksamen. Bli kjent med Mathias.

Skrevet av Beate Bruun & Mathias Karlsen Hauglid

Hvordan var møtet med ny arbeidsgiver, og har han noen råd til jusseksamen? Møt Mathias Karlsen Hauglid, uteksaminert fra UiT våren 2016 og ansatt i Haavind siden august. Les hvilke betraktninger Mathias gjør seg om sin første arbeidsgiver og hvilke råd han gir studentene før jusseksamen.

 Vi er svært stolte over å ha fått med Mathias på laget og ville benytte muligheten til å lære litt mer om hans motiver for å velge jussen.

 Hvorfor forretningsadvokat?

Jeg har blitt sitert på å ha slått fast advokatdrømmen i 5. klasse på barneskolen, men rasjonaliseringen av valget kom nok senere. At det ble forretningsjuss henger sammen med at jeg er interessert i deler av næringslivet som man kan fordype seg i som forretningsadvokat.

1000x640_mathias

Hvorfor Haavind?

Jeg valgte Haavind på grunn av menneskene som i dag er mine kolleger. Som trainee på avdeling for TMI (teknologi, media og immaterialrett) i fjor ble jeg kjent med en gjeng som viste enorm entusiasme for jobben sin, og som hadde de samme interessene som meg. Det var faktisk på bakgrunn av traineeoppholdet i Haavind at jeg endelig bestemte meg for å satse på TMI-retningen. Muligheten til å jobbe i Haavind innebar en sjanse til å jobbe med noen av de fremste advokatene i landet på dette området. Bransjeforståelse er som regel mangelvare for en nyutdannet jurist, og noe som advokatene i Haavind er eksepsjonelt dyktige på. Det viktigste for meg var å finne de riktige folkene å strekke seg etter.

Hvordan er en typisk dag på jobb?

Det er vanskelig å gi en fullgod beskrivelse av en vanlig arbeidsdag, fordi dagene kan være så forskjellige. Vi arbeider veldig ofte i team. På en vanlig dag kommuniserer jeg derfor tett med mine kolleger samtidig som jeg utfører min del av oppdraget. I tillegg blir det en del løpende kundekontakt. Som regel har jeg tidsfrister å forholde meg til. Jeg prøver å ligge litt foran skjema, fordi jeg på en vanlig dag i Haavind må ta høyde for det uforutsigbare. TV-serien «Suits» gir en viss pekepinn, med forbehold om at jeg ikke drikker whisky på kontoret. Det er også verdt å nevne at jeg jobber mye mer på engelsk enn jeg var klar over på forhånd. Derfor anbefaler jeg utvekslingsopphold i engelskspråklige land til den som går med en forretningsadvokat i magen.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at den er så utfordrende og lærerik. Som forretningsadvokat er man nødt til å utvikle et bredt spekter av egenskaper både faglig og personlig, og man må sette seg inn i ulike bransjer. Jeg er dessuten veldig glad for å ha en jobb som er sosial i den forstand at jeg møter interessante folk både som kunder og kolleger.

Jusseksamen er toppidrett

Som nylig uteksaminert, hva er dine tips før jusseksamen?

Eksamen kan med fordel angripes ved å late som om man er en toppidrettsutøver som skal delta i VM. Først kommer grunntreningen, der det gjelder å komme seg gjennom stoffet for å skaffe seg oversikt. Spe på med høydesamling – du har godt av noen runder med dine medstudenter. De kan ha fått med seg noe som du har oversett. Når den store dagen nærmer seg, gjelder det å fokusere på kvalitet. Kjør intervalltrening og «gå i kjelleren» ved å reflektere over de vanskeligste problemstillingene i faget. Men husk at du trenger overskudd på selve eksamensdagen. Northug løper ikke marathon dagen før VM-sprinten, og det bør ikke du heller.

For øvrig er rettspraksis og god bruk av relevante hensyn alltid «hot» på eksamen. Ved å studere rettspraksis lærer man seg å oppdage nyanser som kan være avgjørende for hvordan en gitt problemstilling bør løses. Lærebøkene gir en fin oversikt over rettskildene, men det kan være vanskelig å utnytte stoffet effektivt på en praktikumsoppgave.