Una Wærp

Senioradvokat

+47 905 03 765

b2b2583e3995aa4c54

Last ned vCard

waerp_una

Una er spesialisert innen entrepriserett, offshore- og leveransekontrakter og tvisteløsning.

Hun har bred erfaring fra rådgivning ved kontraktsinngåelser og oppfølgning, og har særlig erfaring med tvisteløsning for de ordinære domstoler og ved voldgift. Hun har de siste årene særlig bistått i internasjonale offshoreprosjekter.

Utdanning og erfaring

  • 2008-
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2007-2008
    Konkurranse- og statsstøtteavdelingen, EFTAs Overvåkningsorgan
  • 2007
    Cand. jur, UiO