Una Wærp

Senioradvokat

+47 905 03 765

1fa7bcbddad92d3cdf

Last ned vCard

waerp_una

Una Wærp er spesialisert innen entrepriserett, offshore- og leveransekontrakter og tvisteløsning.

Una jobber innenfor et bredt spekter, og fokuserer særlig på offshore og onshore fabrikasjon og fornybar energi.

Hun har bred erfaring fra utarbeidelse av kontrakter og tilhørende forhandlinger, samt prosjektstøtte av ulik art, inkludert fra secondment hos stor bransjeaktør.

I tillegg har hun bred erfaring fra transaksjonssiden, hvor hun i senere tid særlig har fokusert på transaksjoner innen vind-bransjen, hvor hun har bistått i et betydelig antall transaksjoner av større omfang.

Una arbeider videre med tvisteløsning, særlig internasjonale komplekse voldgiftstvister. Hun bistår i alle faser av tvistesaker, fra innledende kravsvurderinger og fremsettelse av krav til forhandlinger, megling og prosedyre. Hun har erfaring fra de offentlige domstolene så vel som fra volgiftssaker for OCC, ICC og ad hoc.

Utdanning og erfaring

  • 2008-
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2007-2008
    Konkurranse- og statsstøtteavdelingen, EFTAs Overvåkningsorgan
  • 2007
    Cand. jur, UiO