Per Ole Svor

Advokat

+47 470 13 505

7dda61142d984697a

Last ned vCard

svor_per_ole

Per Ole Svor er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.

Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med tvister i store bygge- og anleggsprosjekter og offentlige anskaffelser både for ordinære domstoler og voldgift, inkludert tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC. Per Ole har også fått bred erfaring innen generell tvisteløsning etter å ha vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett.

Per Ole arbeider også med:

 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Løpende bistand og rådgivning for både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessen, inkludert håndtering av klageprosesser for KOFA
 • Løpende bistand og rådgivning i alle faser av store bygge- og anleggsprosjekt

Per Ole er brukt som underviser i kontraktsrett og foreleser i valgfaget offentlige anskaffelser på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Per Ole var i 2017 med på å starte opp Ungt Entrepriseforum som er en del av Norsk forening for bygge- og entrepriserett og sitter for tiden i styringsgruppen til Ungt Entrepriseforum.

Utdanning og erfaring

 • 2016-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2018-2020
  Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2016
  Master i rettsvitenskap, UIO. [Masteravhandling: Avtalefrihet ved anskaffelser – Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser]
 • 2015-2016
  Vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, Nordisk institutt for sjørett

Publikasjoner

 • 2020
  «Utforming av endringsklausuler» i «Offentlige kontrakter – aktuelle tema», Gyldendal
 • 2016
  «Avtalefrihet ved anskaffelser – Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser», MarIus nr. 479, Scandinavian Institute of Maritime Law