Per Ole Svor

Advokat

+47 470 13 505

7a39caaa74b1e0742

Last ned vCard

svor_per_ole

Per Ole Svor er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Per Ole er spesialisert innen tvisteløsning, offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

 

Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store bygge- og anleggsprosjekter og tvister innenfor offentlige anskaffelser både for ordinære domstoler og voldgift, inkludert tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC.

 

Per Ole arbeider også med:

 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Løpende bistand og rådgivning for både oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelsesprosessen, inkludert håndtering av klageprosesser for KOFA
 • Løpende bistand og rådgivning i alle faser av store byggeprosjekt
 • Tvisteløsning, særlig innenfor entreprise og offentlige anskaffelser

 

Per Ole brukes som foreleser i valgfaget offentlige anskaffelser på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han brukes også som foredragsholder innen offentlige anskaffelser i andre sammenhenger og har blant annet holdt foredrag på det årlige kontraktsrettskurset i regi av JUS.

 

Per Ole var i 2017 med på å starte opp Ungt Entrepriseforum som er en del av Norsk forening for bygge- og entrepriserett og sitter for tiden i styringsgruppen til Ungt Entrepriseforum.

Utdanning og erfaring

 • 2016-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2016
  Master i rettsvitenskap, UIO. [Masteravhandling: Avtalefrihet ved anskaffelser – Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser]
 • 2015-2016
  Vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, Nordisk institutt for sjørett

Publikasjoner

 • 2016
  «Avtalefrihet ved anskaffelser – Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser», MarIus nr. 479, Scandinavian Institute of Maritime Law