Mikal Brøndmo

Partner

+47 936 77 222

d557b70c3543decc4aba

Last ned vCard

mikal-brondmo

Mikal Brøndmo er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning, med særlig fokus på tvister innen olje, offshore og entreprise.

Mikal har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker. Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise-, olje- og offshore-voldgifter, inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA.

Brøndmo bistår i alle stadier av en tvist – fra tidlige vurderinger av krav og fremsettelse av krav til forhandlinger og prosedyre for domstoler og voldgift. Han har i tillegg stor erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektstøtte under prosjektgjennomføringen.

Han bistår også i saker om idrettsjuss, og er oppnevnt voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS).

Mikal er foreleser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter og entrepriserett.

 

Brøndmo er en hyppig benyttet foredragsholder. Hans siste presentasjoner inkluderer:

 • Internasjonalt voldgiftsseminar, moderator for workshop om Ad hoc vs. institusjonell voldgift, København, september 2018
 • Den sveitsiske voldgiftsforeningen (ASA) below 40’s vårseminar om Construction arbitration, «Organizing the procedure», Geneve, juni 2018
 • Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, paneldebatt om «Voldgiftsdommerens upartiskhet og uavhengighet», Oslo, april 2018
 •  Schönherrs årlige construction conference, «New tech in construction arbitration», Wien, november 2017
 • Medlemsmøte i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, «Fagkyndige meddommere – når er de inhabile? Vil Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-891-U innebære en praksisendring?», Oslo, november 2016
 • Det 38. Bergenske petroleumsrettssymposium, «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?» Solstrand, desember 2015

 

Han er medlem av ICC Commission on arbitration and ADR.

 

Mikal Brøndmo er rangert av Legal 500 (2018) innen fire kategorier: dispute resolution, construction, oil & gas, og innen offshore construction & shipbuilding.

“‘brilliant team player’, Mikal Brøndmo”
(Legal 500, 2017)

‘“problem-solving expert’, ‘knowledgeable and committed’, Mikal Brøndmo”
(Legal 500, 2018)

Utdanning og erfaring

 • 2009
  English Legal Methods, University of Cambridge
 • 2005 -
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen
 • 2005
  Cand, jur, Universitet i Oslo
 • 2004 -
  Foreleser, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2004 - 2005
  Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig rett, Universitet i Oslo

Publikasjoner

 • 2018
  “Oil and gas projects in Norway: recent developments within offshore construction”. Construction Law International 1/2018
 • 2017
  “FIDIC around the world – Norway”. Construction Law International 4/2017
 • 2017
  "Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?". Lov og Rett, (2017/6), s. 309-330.
 • 2017
  Johansen, J. og Brøndmo, M. (2017). "Construction Arbitration in Norway". GAR Know-how. Global Arbitration Review
 • 2013
  Foyn, S. og Brøndmo, M. (2013). "Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører". Lov og Rett, (2), 152-174.