Mikal Brøndmo

Partner

+47 936 77 222

30b38ea8c49b0f5f18a4

Last ned vCard

mikal-brondmo

Mikal Brøndmo er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Mikal har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker. Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise og energitvister (både olje & gass og fornybar energi), inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA.

Hans erfaring omfatter videre tvister innenfor forsikring, skipsbygging, forsvarskontrakter, distribusjonsavtaler og post M&A. Brøndmo bistår i alle stadier av en tvist – fra tidlige vurderinger av krav og fremsettelse av krav til forhandlinger og prosedyre for domstoler og voldgift. Han har i tillegg stor erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektstøtte under prosjektgjennomføringen.

Mikal sitter også som voldgiftsdommer i internasjonale og nasjonale voldgifter, som under reglene til London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Court of Arbitration for Sport (CAS) og ad hoc-voldgift.

Mikal er foreleser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter og entrepriserett.

Brøndmo er en hyppig benyttet foredragsholder. Hans siste presentasjoner inkluderer:

 • IBA Annual 2019, panel om utbygging av offshore vind-prosjekter, Seoul September 2019
 • Petroleumsjuridisk seminar, foredrag om Plunder og heft-krav sammen med Silje Dagsland, Göteborg September 2019
 • JUC Nettverk for kommersiell voldgift: «Ad hoc vs. institutional arbitration”, Oslo februar 2019
 • Nordic Arbitration Day 2019, paneldebatt om “Ad hoc vs. institutional arbitration”, Stockholm januar 2019
 • Norwegian Arbitration Day 2019, “International arbitration in Norway – Offshore and onshore construction, including renewable energy”, Oslo januar 2019
 • Temakveld Voldgift hos Bedriftsjuristene i Norges Juristforbund, desember 2018
 • Internasjonalt voldgiftsseminar, moderator for workshop om Ad hoc vs. institusjonell voldgift, København, september 2018
 • Den sveitsiske voldgiftsforeningen (ASA) below 40’s vårseminar om Construction arbitration, «Organizing the procedure», Geneve, juni 2018
 • Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, paneldebatt om «Voldgiftsdommerens upartiskhet og uavhengighet», Oslo, april 2018
 • Schönherrs årlige construction conference, «New tech in construction arbitration», Wien, november 2017
 • Medlemsmøte i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, «Fagkyndige meddommere – når er de inhabile? Vil Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-891-U innebære en praksisendring?», Oslo, november 2016
 • Det 38. Bergenske petroleumsrettssymposium, «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?» Solstrand, desember 2015

Han er medlem av ICC Commission on arbitration and ADR, og London Court of International Arbitration (LCIA), og forrige styreleder i Young Arbitration Practitioners Norway (YAPN). Mikal er også medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF).

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Mikal.jpg
Chambers & Partners

“He is very responsive and comes back to us very fast, and (we) appreciate his very practical approach.”

Chambers & Partners Europe 2019

Mikal Brøndmo er anerkjent som en «Future leader» i Who’s Who Legal – Arbitration 2020. Han er en av de høyest rangerte (nr. 2) i partnerkategorien Who’s Who Legal: Future Leaders – Construction 2019. Mikal vant også Client Choice Award in Arbitration and ADR i 2020.

Mikal er også rangert av de internasjonale ratingbyråene Chambers & Partners (innenfor Dispute Resolution og Construction) og The Legal 500 (innenfor Dispute Resolution, Construction, Oil & Gas, og Offshore Construction & Shipbuilding.)

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Mikal.jpg
Chambers & Partners

“…efficient and commercially aware lawyer who provides a high level of technical knowledge.”

Chambers & Partners Europe 2019

https://haavind.no/content/uploads/2019/05/emea_recommended_lawyer_2019.jpg

Litigator Mikal Brøndmo, is 'a great professional with excellent experience in the field'.

The Legal 500 (2019)

Utdanning og erfaring

 • 2009
  English Legal Methods, University of Cambridge
 • 2005 -
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen
 • 2005
  Cand, jur, Universitet i Oslo
 • 2004 -
  Foreleser, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2004 - 2005
  Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig rett, Universitet i Oslo

Publikasjoner

 • 2019
  “International Arbitration 2019 Law and Practice in Norway” sammen med Rasmus Asbjørnsen, Silje Dagsland og Johnny Johansen in “Chambers International Arbitration 2019”
 • 2019
  “International Arbitrations in Norway – Offshore and onshore construction construction, including renewable energy” i “Norwegian Arbitration Day”, Marius 515, 2019
 • 2018
  “Oil and gas projects in Norway: recent developments within offshore construction”. Construction Law International 1/2018
 • 2017
  “FIDIC around the world – Norway”. Construction Law International 4/2017
 • 2017
  "Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?". Lov og Rett, (2017/6), s. 309-330.
 • 2017
  Johansen, J. og Brøndmo, M. (2017). "Construction Arbitration in Norway". GAR Know-how. Global Arbitration Review
 • 2013
  Foyn, S. og Brøndmo, M. (2013). "Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører". Lov og Rett, (2), 152-174.