Mikal Brøndmo

Partner

+47 936 77 222

f760141b984a62982df1

Last ned vCard

mikal-brondmo

Mikal Brøndmo er spesialisert innen tvisteløsning, med fokus på komplekse og internasjonale tvister.

Mikal har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler, særlig fra komplekse internasjonale tvister. Brøndmo har representert parter i internasjonale (både institusjonell og ad hoc) og nasjonale voldgiftssaker.

Han har særlig erfaring med å representere parter i internasjonale entreprise og energitvister (både olje & gass og fornybar energi), inkludert offshore vind-tvister underlagt voldgiftsreglene til ICC og GMAA. Hans erfaring omfatter videre tvister innenfor forsikring, skipsbygging, forsvarskontrakter, distribusjonsavtaler og post M&A.

Brøndmo bistår i alle stadier av en tvist, fra tidlige vurderinger av krav og fremsettelse av krav til forhandlinger og prosedyre for domstoler og voldgift, samt til tvangsfullbyrdelse av krav. Han har i tillegg stor erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektstøtte under prosjektgjennomføringen.

Mikal sitter også som voldgiftsdommer i internasjonale og nasjonale voldgifter, som under reglene til London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Court of Arbitration for Sport (CAS) og ad hoc-voldgift.

Mikal er foreleser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i kontraktsrett og sivilprosess. Videre sensurerer han i fagene offshorekontrakter, entrepriserett og voldgift.

Han skriver jevnlig artikler og presenterer på konferanser.

Hans siste presentasjoner inkluderer:

 • IBA Annual 2019, panel om utbygging av offshore vind-prosjekter,
  Seoul September 2019
 • Petroleumsjuridisk seminar, foredrag om Plunder og heft-krav sammen med Silje Dagsland, Göteborg September 2019
 • JUC Nettverk for kommersiell voldgift: «Ad hoc vs. institutional arbitration”,
  Oslo februar 2019
 • Nordic Arbitration Day 2019, paneldebatt om “Ad hoc vs. institutional arbitration”, Stockholm januar 2019
 • Norwegian Arbitration Day 2019, “International arbitration in Norway – Offshore and onshore construction, including renewable energy”, Oslo januar 2019
 • Temakveld Voldgift hos Bedriftsjuristene i Norges Juristforbund, desember 2018
 • Internasjonalt voldgiftsseminar, moderator for workshop om Ad hoc vs. institusjonell voldgift, København, september 2018
 • Den sveitsiske voldgiftsforeningen (ASA) below 40’s vårseminar om Construction arbitration, «Organizing the procedure», Geneve, juni 2018
 • Oslo Chamber of Commerce (OCC) Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning, paneldebatt om «Voldgiftsdommerens upartiskhet og uavhengighet», Oslo, april 2018
 • Schönherrs årlige construction conference, «New tech in construction arbitration», Wien, november 2017
 • Medlemsmøte i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, «Fagkyndige meddommere – når er de inhabile? Vil Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-891-U innebære en praksisendring?», Oslo, november 2016
 • Det 38. Bergenske petroleumsrettssymposium, «Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?» Solstrand, desember 2015

Han er medlem av ICC Commission on arbitration and ADR, og London Court of International Arbitration (LCIA), og forrige styreleder i Young Arbitration Practitioners Norway (YAPN). Mikal er også medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for Forretningsjus (TfF).

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Mikal.jpg
Chambers & Partners

“He is very responsive and comes back to us very fast, and (we) appreciate his very practical approach.”

Chambers & Partners Europe 2019

Mikal Brøndmo er anerkjent som en «Global leader» i Who’s Who Legal – Arbitration 2022. Mikal vant også Client Choice Award in Arbitration and ADR i 2020.

Mikal er også rangert av de internasjonale ratingbyråene Chambers & Partners (innenfor Dispute Resolution og Construction) og The Legal 500 (innenfor Offshore construction and shipbuilding, Oil & Gas, Construction og Dispute Resolution.)

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Mikal.jpg
Chambers & Partners

“…efficient and commercially aware lawyer who provides a high level of technical knowledge.”

Chambers & Partners Europe 2019

https://haavind.no/content/uploads/2019/05/emea_recommended_lawyer_2019.jpg

Litigator Mikal Brøndmo, is 'a great professional with excellent experience in the field'.

The Legal 500 (2019)

Utdanning og erfaring

 • 2019
  Skiljedomarutbildningen, ved Swedish Arbitration Association (SAA) og Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
 • 2009
  English Legal Methods, University of Cambridge
 • 2005 -
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen
 • 2005
  Cand, jur, Universitet i Oslo
 • 2004 -
  Foreleser, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2004 - 2005
  Vitenskapelig assistent, Institutt for Offentlig rett, Universitet i Oslo

Publikasjoner

 • 2022
  “Disruption claims – a two-step causation requirement” i the International Construction Law Review part 1 [2022]
 • 2021
  «Plunder og heft – status og utfordringer fremover» i festskriftet til entrepriserettsforeningen «På rett grunn II»
 • 2020
  «Dom fra Norges Høyesterett om sentral entrepriserett» i det svenske Juridisk Tidskrift nr. 2 for 2020/2021
 • 2019
  “International Arbitration 2019 Law and Practice in Norway” sammen med Rasmus Asbjørnsen, Silje Dagsland og Johnny Johansen in “Chambers International Arbitration 2019”
 • 2019
  “International Arbitrations in Norway – Offshore and onshore construction construction, including renewable energy” i “Norwegian Arbitration Day”, Marius 515, 2019
 • 2018
  “Oil and gas projects in Norway: recent developments within offshore construction”. Construction Law International 1/2018
 • 2017
  “FIDIC around the world – Norway”. Construction Law International 4/2017
 • 2017
  "Valg av voldgift – ad hoc eller institusjonell?". Lov og Rett, (2017/6), s. 309-330.
 • 2017
  Johansen, J. og Brøndmo, M. (2017). "Construction Arbitration in Norway". GAR Know-how. Global Arbitration Review
 • 2013
  Foyn, S. og Brøndmo, M. (2013). "Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører". Lov og Rett, (2), 152-174.