Maja Eika Davidsen

Advokat

+47 916 46 863

c6732fdf417e3a367c087

Last ned vCard

davidsen_maja

Maja Eika Davidsen er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Maja arbeider innen entreprise- og kontraktsrett med utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold.

Maja arbeider også innen fornybar energi, og rådgir Haavinds kunder i energibransjen om blant annet vannkraftproduksjon. Rådgivningen omfatter også regulatoriske forhold og rammevilkår for kraftbransjen, konsesjonsspørsmål, etablering og utbygging av kraftproduksjon, erverv av fall- og grunnrettigheter, myndighetskrav og skjønn.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

  • 2016-
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2016
    Master i rettsvitenskap, UiO. [Masteravhandling: Revisjon av vassdragsreguleringskonsesjoner]
  • 2015-2016
    Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, avdeling for energi- og petroleumsrett