Line Sogn Plassen

Advokat

+47 976 77 097

72b098d1561ac9bff679

Last ned vCard

plassen_line

Line er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, skjønn og ekspropriasjon

Line har bred erfaring med fast eiendoms rettsforhold, grunn- og rettighetserverv, ekspropriasjon, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og kontraktsrett.

Line bistår offentlige aktører med grunnerverv, kontraktsforhandlinger og -utarbeidelse, ekspropriasjon og skjønn knyttet til store infrastrukturprosjekter, hovedsakelig innen vei og bane.

Line arbeider med fokus på tvisteløsning og er en del av Haavinds faggruppe for prosedyre. Line har prosedert flere både for tingrett og lagmannsrett, og har vært med på å forberede et betydelig antall saker for begge de to rettsinstansene.

Line arbeider også med boligrettslige problemstillinger og eiendomsendringer (fradeling, arealoverføring, grensejustering, sammenføyning).

Kompetanse

eiendom
Bransje

Eiendom

eiendomsutvikling
Fagområde

Eiendomsutvikling

Utdanning og erfaring

  • 2014-
    Advokatfirmaet Haavind AS
  • 2014
    Master i rettsvitenskap, UiO
  • 2013
    University of Western Australia