Kasper Formo Asplin

Senioradvokat

+47 922 37 937

48ddc1220d646f1f05c

Last ned vCard

Kasper-Formo-Asplin

Kasper er spesialist på finansregulatoriske problemstillinger, og bistår primært norske og utenlandske verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, banker, betalingsforetak, forsikringsforetak og andre foretak i finansbransjen.

Han har omfattende erfaring med rådgivning knyttet til etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, og andre juridiske og regulatoriske forhold.

Kaspers kjernekompetanse omfatter bistand til klienter om implementeringen av EUs regulatoriske reformer, herunder MiFID II, AIFMD, CRD IV, Solvency II og PSD II, og han trives med å hjelpe klienter å navigere i et komplekst regulatorisk farvann for at de skal oppnå sine målsetninger.

Han har videre kompetanse innen noteringer på regulerte markeder, rettede og fortrinnsrettsemisjoner, og public takeovers, samt rådgivning knyttet til etterlevelse av prospektforordningen og markedsmisbruksforordningen.

Kasper er en del av Haavinds ESG-team (miljø, samfunn og selskapsstyring), og gir klienter strategiske, praktiske og kommersielle råd om EUs regler om bærekraftig finans.

Kompetanse

eiendom
Bransje

Eiendom

energi
Bransje

Energi

finans2
Bransje

Finans

bank og finans
Fagområde

Bank og finans

compliance
Fagområde

Compliance

Utdanning og erfaring

  • 2021-
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2011-2021
    Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
  • 2011
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo