Kari Sigurdsen

Partner

+47 900 25 189

b49a2f6ebff66ea54183da

Last ned vCard

Kari-Sigurdsen

Kari Sigurdsen er spesialisert innen arbeidsrett og prosedyre. Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2019.

Kari har bred erfaring med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har også betydelig prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder, herunder kontraktsrett, forvaltningsrett og skatte- og avgiftsrett.

Innen arbeidsretten har Kari særlig erfaring med:

 • Varslingssaker
 • Personalkonflikter og oppfølgning av ansatte
 • Individuelle stillingsvernsaker
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Forhandlinger
 •  Statsansatterett

Utdanning og erfaring

 • 2021-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2019
  Møterett for Høyesterett 2019
 • 2016-2021
  Regjeringsadvokaten
 • 2015
  Konstituert tingrettsdommer, Follo tingrett
 • 2012-2016
  Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2011-2012
  Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2010-2013
  Seminarunderviser i selskapsrett og kontraktsrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2007-2011
  Rådgiver, fungerende lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
 • 2004-2006
  Utreder, Borgarting lagmannsrett
 • 2003-2004
  Advokatfirmaet Sands
 • 2005-
  Sensor, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo
 • 2003
  Cand. jur., Universitetet i Bergen