Jørgen Hiim Stålhane

Senioradvokat

+47 936 32 282

4e2582773d5b62e105ea6

Last ned vCard

staalhane_jorgen

Jørgen er spesialisert innen arbeidsrett.

Han har erfaring med oppsigelsessaker, omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt gransking. Jørgen har også arbeidet med pensjonsrettslige spørsmål, blant annet endring av virksomheters pensjonsordninger.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

  • 2012-
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2012
    Master i rettsvitenskap, UiO. [Masteravhandling: "Offentlige myndigheters adgang til å stille krav om tarifflike lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter"]