Jan Mathias Råheim

Senioradvokat

+47 986 85 480

00010298115d3d7a653b

Last ned vCard

Jan-Mathias-Råheim

Jan Mathias Råheim er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

 

Jan Mathias har gjennom arbeid som advokat og dommerfullmektig opparbeidet en omfattende erfaring med tvisteløsning og håndtering av entreprise- og kontraktsrettslige tvister. Han bistår særskilt norske og internasjonale klienter med kontraktsrettslig rådgivning, forhandlinger og tvistehåndtering.

Jan Mathias er også sensor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen, og veileder masterstudenter innen kontraktsrettslige og sivilprosessrettslige emner.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 2021-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2016-2020
  Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2011-2016
  Advokatfirmaet Selmer
 • 2013-2014
  Magister Juris, University of Oxford, med spesialisering innen tvisteløsning og kontraktsrett
 • 2011
  Master i rettsvitenskap, UiB