Gaute Krokann

Partner

+47 951 01 367

4a0c3d6395f13506db11

Last ned vCard

krokann_gaute

Gaute er partner i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Gaute sin bakgrunn som dommerfullmektig, organisasjonsadvokat og privatpraktiserende advokat bidrar til bred kompetanse og spesialisert erfaring innenfor arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige problemstillinger. Han har omfattende erfaring innenfor kollektiv arbeidsrett, blant annet som advokatforbindelse for flere fagforeninger og han har deltatt i og bistått ved flere tariffavtaleforhandlinger.

Han involveres ofte i strategiske vurderinger med HR og ledelse, og han har betydelig prosedyreerfaring. Gaute har blant annet bistått i en av norgeshistoriens største restrukturerings- og omplasseringsprosesser.

 

Gaute har erfaring med

 • omstillingsprosesser
 • personalkonflikter og oppfølging av ansatte
 • kollektiv arbeidsrett
 • utforming og tolkning av arbeidsavtaler
 • konkurranseklausuler
 • arbeidstid, overtid, HMS m.m.
 • opphør av arbeidsforhold
 • personvern og kontrolltiltak
 • virksomhetsoverdragelser
 • prosedyre og tvisteløsning
 • tariffavtaler og særavtaler
 • pensjonsavtaler og AFP

 

Gaute er høyt rangert i internasjonale publikasjoner. I Legal 500 beskrives han som «extremely good and high experienced». Han holder jevnlig kurs og seminarer innenfor arbeidsrett og ledelse. Han er leder av Interlaws arbeidsrettsgruppe – Et internasjonalt samarbeid med advokatfirmaer i 125 byer rundt i verden.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 2008-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2005-2008
  Advokat, Arbeidsgiverorganisasjonen Virke
 • 2003-2005
  Dommerfullmektig, Nord-Østerdal tingrett
 • 2002-2003
  Advokatfirma Vollen & Venge Tollefsen
 • 1999-2002
  Advokatfirma Klomsæt & Co
 • 1999
  Cand. jur, UiO