Gaute Krokann

Partner

+47 951 01 367

d78a1b8fadcbfc31311b

Last ned vCard

krokann_gaute

Gaute Krokann er partner og leder for arbeidsliv og virksomhetsstyring.

Gaute sin bakgrunn som dommerfullmektig, organisasjonsadvokat og privatpraktiserende advokat bidrar til bred kompetanse og spesialisert erfaring innenfor arbeidsrettslige- og pensjonsrettslige problemstillinger. Han har omfattende erfaring innenfor kollektiv arbeidsrett, blant annet som advokatforbindelse for flere fagforeninger og han har deltatt i og bistått ved flere tariffavtaleforhandlinger.

Han involveres ofte i strategiske vurderinger med HR og ledelse, og han har betydelig prosedyreerfaring. Gaute har blant annet bistått i en av norgeshistoriens største restrukturerings- og omplasseringsprosesser.

Gaute har erfaring med

 • omstillingsprosesser
 • personalkonflikter og oppfølging av ansatte
 • kollektiv arbeidsrett
 • utforming og tolkning av arbeidsavtaler
 • konkurranseklausuler
 • arbeidstid, overtid, HMS m.m.
 • opphør av arbeidsforhold
 • personvern og kontrolltiltak
 • virksomhetsoverdragelser
 • prosedyre og tvisteløsning
 • tariffavtaler og særavtaler
 • pensjonsavtaler og AFP
https://haavind.no/content/uploads/2019/05/emea_recommended_lawyer_2019.jpg

“Gaute Krokann is 'proactive in his approach and provides excellent strategic and tactical input'”

The Legal 500 (2019)

Gaute er høyt rangert av internasjonale ratingbyråer. Av The Legal 500 beskrives han blant annet som «extremely good and highly experienced«.

Han holder jevnlig kurs og seminarer innenfor arbeidsrett og ledelse.

Gaute er også leder av Interlaws arbeidsrettsgruppe – et internasjonalt samarbeid med advokatfirmaer i 125 byer rundt i verden.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 2008-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2005-2008
  Advokat, Arbeidsgiverorganisasjonen Virke
 • 2003-2005
  Dommerfullmektig, Nord-Østerdal tingrett
 • 2002-2003
  Advokatfirma Vollen & Venge Tollefsen
 • 1999-2002
  Advokatfirma Klomsæt & Co
 • 1999
  Cand. jur, UiO