Emil Moss Skjelland

Advokat

+ 47 986 14 415

3360b9db380d4ba43c6b33

Last ned vCard

Skjelland_Emil

Emil Moss Skjelland jobber i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Han arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett.

Emil arbeider særlig med løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold, sluttoppgjørstvister og tvisteløsning innenfor entreprisekontrakter.

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 2016-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2016
  Master i rettsvitenskap, UiO. Masteravhandling: Konkurrentens rettsstilling ved ulovlig statsstøtte
 • 2015-2016
  Vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, Nordisk institutt for sjørett
 • 2007-2010
  Europastudier, UiO