Christian Bye

Senioradvokat

+47 900 64 517

fd1855c2716c554d

bye_christian

Christian er senioradvokat i Corporate M&A med spesialisering innenfor børs- og verdipapirrett.

Christian har bred erfaring med oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner og løpende rådgivning knyttet til børs- og verdipapirrett.

Christian arbeider i hovedsak med

• oppkjøp av børsnoterte selskaper
• aksjeemisjoner
• børsnoteringer
• corporate governance
Christian har også betydelig erfaring fra M&A-transaksjoner og generell selskapsrettslig rådgivning.

Kompetanse

bank_og_finans
Bransje

Finans

corporate
Fagområde

Corporate M&A

Utdanning og erfaring

 • 2014-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2007-2014
  Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2010-2011
  Dommerfullmektig, Heggen og Frøland tingrett
 • 2007
  Master i rettsvitenskap, UiO. Masteravhandling: Begrensninger i styrets handlefrihet ved pliktige overtakelsestilbud