Ailu Gaup Stadigs

Senioradvokat

dc1d2ac348c7249c5fe0

Last ned vCard

stadigs_ailu_gaup2

Ailu er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Ailu har omfattende erfaring med tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett.

Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene ofte har vært i hundremillionersklassen. Han har vært både dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.

Ailu arbeider særlig med

 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger
 • Domstolsbehandling av sivile tvister

Ailu bistår både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Han har erfaring med å bistå både byggherrer, entreprenører, arkitekter og byggeledere.

Ailu bistår klienter i forliksforhandlinger, utenomrettslige meklinger og rettsmeklinger. Han har også vært mekler i en rekke saker.

Utdanning og erfaring

 • 2014-
  Advokatfirmaet Haavind
 • September 2020 – februar 2021
  Konstituert tingrettsdommer, Oslo tingrett
 • 2017 - 2019
  Dommerfullmektig, Oslo tingrett
 • 2013-2014
  Rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet
 • 2012-2013
  Stortingsstipendiat og juridisk rådgiver, Stortingets utredningsseksjon
 • 2012
  Master i rettsvitenskap, UiO
 • 2012
  Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, UiO / Stortingets utredningsseksjon
 • 2005
  Politikk og forvaltning, HiO