Haavind kundeportal

Haavind kundeportal gjør det lettere for våre kunder å holde oversikten over prosjektene vi arbeider på og holde oversikt over kostnader.

Haavind kundeportal forenkler informasjonsutveksling i prosjekter, gjør oppdatert informasjon og oppdaterte dokumenter tilgjengelig og gir mulighet til å dele kalendere og tildele oppgaver.

I et enkelt grensesnitt vises pågående prosjekter og statusen for disse, samt oversikt over pådratte og fakturerte kostnader.

Haavind kundeportal er en del av Haavind Collaborate som er Haavinds digitale samhandlingsverktøy.