Koronapandemien: Konsekvenser for bedriftene

Haavinds advokater er fullt ut operative og klare til å bistå deg og din virksomhet på mange rettsområder knyttet til virusutbruddet. Her finner du vår korona-desk og våre relevante artikler og notater.

Pandemien reiser mange nye og akutte problemstillinger for norske bedrifter, og vi i Haavind bistår nå mange kunder i spørsmål innenfor flere rettsområder.

Stortinget vedtok uken etter påske en hjelpepakke til næringslivet, der bedrifter som lider direkte tap som følge av tiltakene for å begrense smitte kan søke om «kontantstøtte» fra staten. Vilkårene for å få innvilget støtte, og informasjon om hvordan du søker, finner du her.

Arbeidsrett

Innenfor arbeidsrett får vi mange spørsmål rundt arbeidsgivers styringsrett, permittering av ansatte og risikovurderinger.

Vi følger fortløpende nye tiltak som myndighetene iverksetter for å hjelpe bedriftene gjennom krisen.

Koronaviruset – tiltak og handlingsrom på arbeidsplassen
Korona og personvern på arbeidsplassen
Krisepakke til arbeidsgivere og arbeidstakere

Kontraktsrett

Våre eksperter på kontraktsrett har sett på hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldende i forbindelse med problemer handelen og industrien nå opplever som følge av koronaviruset.

Dette gjelder spesielt i hvilken grad pandemien tilfredsstiller kravene til fritak av ansvar under regler om force majeure. Vårt oppdaterte notat med disse vurderingene finner du her:

Les notatet – Norsk versjon.
Les notatet – English version.

Under finner du artikler og kontaktpersoner på andre aktuelle rettsområder:

Selskapsrett

Regjeringen endrer reglene – oppfordrer til digitale møter
Koronaviruset: Hvem i selskapet kan treffe beslutninger?

Eiendom