Koronapandemien: Konsekvenser for bedriftene

Haavinds advokater er fullt ut operative og klare til å bistå deg og din virksomhet på mange rettsområder knyttet til virusutbruddet. Her finner du vår korona-desk og våre relevante artikler og notater.

Pandemien reiser mange nye og akutte problemstillinger for norske bedrifter, og vi i Haavind bistår nå mange kunder i spørsmål innenfor flere rettsområder.

Arbeidsrett

Innenfor arbeidsrett får vi mange spørsmål rundt arbeidsgivers styringsrett, permittering av ansatte og risikovurderinger.

Vi følger fortløpende nye tiltak som myndighetene iverksetter for å hjelpe bedriftene gjennom krisen.

Koronaviruset – tiltak og handlingsrom på arbeidsplassen
Korona og personvern på arbeidsplassen
Krisepakke til arbeidsgivere og arbeidstakere

Kontraktsrett

Våre eksperter på kontraktsrett har sett på hvilke mekanismer som kan gjøre seg gjeldende i forbindelse med problemer handelen og industrien nå opplever som følge av koronaviruset.

Dette gjelder spesielt i hvilken grad pandemien tilfredsstiller kravene til fritak av ansvar under regler om force majeure. Vårt oppdaterte notat med disse vurderingene finner du her:

Les notatet – Norsk versjon.
Les notatet – English version.

Under finner du artikler og kontaktpersoner på andre aktuelle rettsområder:

Selskapsrett

Regjeringen endrer reglene – oppfordrer til digitale møter
Koronaviruset: Hvem i selskapet kan treffe beslutninger?

Eiendom