Karriere

1000x640 FM 21_2

Nysgjerrig på advokatyrket?

Formålet med traineeoppholdet er at du som student skal få prøve hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss.

I likhet med nyansatte fullmektiger blir du plassert i en avdeling etter ditt ønske, med fullt utstyrt kontor og tett oppfølging fra din fadder. Du blir invitert på faglige og sosiale arrangementer. Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og 2/3 av de nyutdannede juristene vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en unik mulighet til å bli kjent med deg samtidig som du blir kjent med oss som firma.

Oppgaver og varighet

Vi sørger for at du får varierte og spennende arbeidsoppgaver. Det kan være å bidra til utarbeidelse av prosesskriv, kontrakter og utredninger. Dersom det lar seg gjøre får traineene også være med i retten og delta i kundemøter. Du jobber hele tiden tett med våre dyktige advokater. Oppholdet varer normalt i fem uker, og vi har til enhver tid to – tre traineer.

Gjensidig tilbakemelding

For å lære mest mulig får du tett oppfølging og løpende veiledning av en erfaren fadder. Oppholdet avsluttes med en oppsummeringssamtale med fadder og traineeansvarlig der du får tilbakemelding på det arbeidet du har utført, og du får mulighet til å komme med konkrete innspill til oss.

Hvem ansetter vi?

Vi ser etter studenter som er interessert i eller vil vite mer om en karriere i ett av landets ledende advokatfirmaer. Vi ansetter studenter som er faglig dyktige, sosiale og som ønsker å bidra til et inspirerende miljø.

Jeg har jobbet med mye forskjellig - jeg har både vært med på rettsmeglinger, jobbet med prosedyre til en sak og forskjellige juridiske utdrag. Jeg har jobbet med andre fullmektiger, faste advokater og partnere – jeg jobber som del av et team»

Ørjan Foldøy, Trainee i 2019

Hvordan søke?

Vi vurderer traineesøknader løpende. Last inn din søknad her.

Vanlige spørsmål om ordningen

 • Hva får jeg jobbe med?
  Som trainee får du prøve deg på et bredt spekter av oppgaver som en fullmektig jobber med. Alle traineer får tilbud om å være med i retten, og du vil få delta i kundemøter. I tillegg er typiske arbeidsoppgaver bidrag i utarbeidelse av prosesskriv, kontrakter og utredninger.
 • Hvor lenge varer oppholdet og kan tiden justeres?
  I utgangspunktet varer traineeoppholdet fem uker, men vi er fleksible på dette punktet. I tillegg prøver vi å tilpasse det slik at du får opphold på et tidspunkt som passer for deg.
 • Hva kreves for å få traineestilling i Haavind?
  Vi søker etter studenter med høy faglig kompetanse kombinert med ønskede personlige kvaliteter. Ansettelser gjøres alltid på grunnlag av en helhetsvurdering. Vi har 30 plasser og ca 300 søkere årlig. Det betyr at konkurransen om traineestillingene er stor.
 • Hva forventes med hensyn til arbeidstid?
  I utgangspunktet er arbeidstiden fra 9-17, og i likhet med fullmektigene kan du styre oppdragsmengden din selv. Det er ikke forventet at du skal jobbe ut over normal arbeidstid på 40 timer i uken.
 • Hva slags opplæring får jeg?
  De første dagene er satt av til opplæring, og hver trainee hos oss får tett oppfølging av erfarne faddere. Du får opplæring i alle de administrative rutinene på huset og en egen mappe med tips og opplæringsmateriell. I tillegg inviteres du med på alt som arrangeres av interne kurs og faglunsjer i løpet av oppholdet.