Karriere

1000x640 Eline og Tonje 3

Stipend & skriveplass

Hvert semester gir vi skriveplass og stipend til studenter som skal skrive 30 studiepoengs masteroppgave.

Veileder og faglig miljø

Som stipendiat hos oss får du en veileder blant våre advokater med kompetanse for din oppgave. Veilederen din og andre i avdelingen vil gi deg teoretisk veiledning i tillegg til erfaringsbaserte innspill som kan gi oppgaven en mer praktisk vinkling.

Min opplevelse hos Haavind har vært fantastisk på alle måter og har gjort masterskrivingen til den mest spennende delen av jusstudiet.

Ingrid Dovland, Skriveplass i 2019

Stipend og kontorplass

For at du skal ha mulighet til å konsentrere deg fullt og helt om oppgaven, gir vi deg et stipend. Du får også ditt eget kontor med alle fasiliteter, og du får tilgang til våre juridiske databaser og vårt bibliotek. Stipendiatene får dessuten gratis lunsj i kantinen vår og er selvskrevne deltakere på alle våre sosiale og faglige arrangementer.

Hvem får skriveplass?

Vi tildeler stipend og skriveplass basert på tre hovedkriterier: faglig dyktighet, personlige egenskaper og tema for masteroppgaven. Det er en forutsetning at oppgaven er innenfor de fag- og bransjeområdene vi satser på. Vi vurderer alle søknader, og det er en fordel hvis du har vært trainee hos oss tidligere.

Søknadsfrist

Fristen for å søke skriveplass er 1. november for vårsemesteret og 15. april for høstsemesteret. Vi vurderer søknadene løpende.
Last inn din søknad her.

Skriveplass

Hva gjorde at du valgte skriveplass hos Haavind?

Vi en prat med Tonje og Eline, som har hatt skriveplass hos oss den siste tiden.