Om ny arbeidsgiver og jusseksamen. Bli kjent med Mathias.

Hvordan var møtet med ny arbeidsgiver, og har han noen råd til jusseksamen? Møt Mathias Karlsen Hauglid, uteksaminert fra UiT våren 2016 og ansatt i Haavind siden august. Les hvilke betraktninger Mathias gjør seg om sin første arbeidsgiver og hvilke råd han gir studentene før jusseksamen.

Hvordan var møtet med ny arbeidsgiver, og har han noen råd til jusseksamen? Møt Mathias Karlsen Hauglid, uteksaminert fra UiT våren 2016 og ansatt i Haavind siden august. Les hvilke betraktninger Mathias gjør seg om sin første arbeidsgiver og hvilke råd han gir studentene før jusseksamen.

 Vi er svært stolte over å ha fått med Mathias på laget og ville benytte muligheten til å lære litt mer om hans motiver for å velge jussen.

 Hvorfor forretningsadvokat?

Jeg har blitt sitert på å ha slått fast advokatdrømmen i 5. klasse på barneskolen, men rasjonaliseringen av valget kom nok senere. At det ble forretningsjuss henger sammen med at jeg er interessert i deler av næringslivet som man kan fordype seg i som forretningsadvokat.

Hvorfor Haavind?

Jeg valgte Haavind på grunn av menneskene som i dag er mine kolleger. Som trainee på avdeling for TMI (teknologi, media og immaterialrett) i fjor ble jeg kjent med en gjeng som viste enorm entusiasme for jobben sin, og som hadde de samme interessene som meg. Det var faktisk på bakgrunn av traineeoppholdet i Haavind at jeg endelig bestemte meg for å satse på TMI-retningen. Muligheten til å jobbe i Haavind innebar en sjanse til å jobbe med noen av de fremste advokatene i landet på dette området. Bransjeforståelse er som regel mangelvare for en nyutdannet jurist, og noe som advokatene i Haavind er eksepsjonelt dyktige på. Det viktigste for meg var å finne de riktige folkene å strekke seg etter.

Hvordan er en typisk dag på jobb?

Det er vanskelig å gi en fullgod beskrivelse av en vanlig arbeidsdag, fordi dagene kan være så forskjellige. Vi arbeider veldig ofte i team. På en vanlig dag kommuniserer jeg derfor tett med mine kolleger samtidig som jeg utfører min del av oppdraget. I tillegg blir det en del løpende kundekontakt. Som regel har jeg tidsfrister å forholde meg til. Jeg prøver å ligge litt foran skjema, fordi jeg på en vanlig dag i Haavind må ta høyde for det uforutsigbare. TV-serien «Suits» gir en viss pekepinn, med forbehold om at jeg ikke drikker whisky på kontoret. Det er også verdt å nevne at jeg jobber mye mer på engelsk enn jeg var klar over på forhånd. Derfor anbefaler jeg utvekslingsopphold i engelskspråklige land til den som går med en forretningsadvokat i magen.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at den er så utfordrende og lærerik. Som forretningsadvokat er man nødt til å utvikle et bredt spekter av egenskaper både faglig og personlig, og man må sette seg inn i ulike bransjer. Jeg er dessuten veldig glad for å ha en jobb som er sosial i den forstand at jeg møter interessante folk både som kunder og kolleger.

Jusseksamen er toppidrett

Som nylig uteksaminert, hva er dine tips før jusseksamen?

Eksamen kan med fordel angripes ved å late som om man er en toppidrettsutøver som skal delta i VM. Først kommer grunntreningen, der det gjelder å komme seg gjennom stoffet for å skaffe seg oversikt. Spe på med høydesamling – du har godt av noen runder med dine medstudenter. De kan ha fått med seg noe som du har oversett. Når den store dagen nærmer seg, gjelder det å fokusere på kvalitet. Kjør intervalltrening og «gå i kjelleren» ved å reflektere over de vanskeligste problemstillingene i faget. Men husk at du trenger overskudd på selve eksamensdagen. Northug løper ikke marathon dagen før VM-sprinten, og det bør ikke du heller.

For øvrig er rettspraksis og god bruk av relevante hensyn alltid «hot» på eksamen. Ved å studere rettspraksis lærer man seg å oppdage nyanser som kan være avgjørende for hvordan en gitt problemstilling bør løses. Lærebøkene gir en fin oversikt over rettskildene, men det kan være vanskelig å utnytte stoffet effektivt på en praktikumsoppgave.

Les også