Internregelverk

InternRegelverk_web

For at internregelverk skal ha effekt, må det dekke risiko knyttet til relevante virksomhetsområder, ansatte og tredjeparter.

Internregelverk omfatter hele kjeden av dokumenter fra øverste Code of Conduct til mer konkrete prosedyrer og sjekklister. Det er viktig at internregelverket ikke blir mer omfattende og detaljert enn nødvendig. Og det er viktig at det holdes tilstrekkelig oppdatert. Videre er det nødvendig med tilpasset opplæring, og veiledning til kolleger som stiller spørsmål for å gjøre det rette.

Haavind bistår i utforming, utrulling og oppfølging av internregelverk. Vi bidrar til å kartlegge hvilke regelverk og prosedyrer som bør foreligge, og veileder styremedlemmer og ledere om hva de bør passe på for å beskytte virksomheten mot ansvar for selskap og styre.

Haavind bistår med å utforme internregelverk på en enkel og presis måte, slik at det henger sammen med virksomhetens behov og øvrige systemer.

Våre advokater bistår også med opplæring av relevante medarbeidere for at internregelverket, og betydningen av å etterleve det, skal være forstått.