Immaterialrett – Patent

Patentrettigheter gir kommersiell enerett til oppfinnelser, og er et av de viktigste verdigrunnlagene i mange virksomheter.

Patentrådgivning forutsetter analytisk erfaring, god juridisk forståelse og evne til å sette seg inn i kompliserte tekniske problemstillinger. På bakgrunn av omfattende bransjeerfaring innehar våre advokater nettopp slik spisskompetanse. år omfattende praksis innenfor tvisteløsning og prosedyre knyttet til patent gjør at vi er blant de norske advokatfirmaene som har håndtert flest rettstvister i de seneste årene.

Haavind har en av Norges største gruppe av patentadvokater.

Vårt tverrfaglige team bistår spesielt kunder innenfor høyteknologiske områder, blant annet kjemi, bioteknologi og petroleumssektoren, samt innen forsknings- og utviklingssamarbeid (FOU), ved lisensiering og i transaksjoner.

Vi hjelper våre kunder med

  • Inngreps- og ugyldighetssaker
  • Eierskap- og rettighetsvurderinger
  • Avtaler om forskning, kommersialisering og lisensiering
  • Teknologioverføringsavtaler, særlig innen IT-sektoren
  • Utarbeidelse av individuelt tilpassede strategier for sikring av rettigheter