Immaterialrett – Opphavsrett

På et område preget av sterk utvikling kombinerer vi engasjement for kunden og bransjen med solid fagkunnskap.

Måten åndsverk som musikk, film og litteratur utnyttes og distribueres på har endret seg dramatisk i løpet av få år. Vi gir spesialisert rådgivning knyttet til opphavsrett, med en forståelse for de kommersielle hensynene som gjør seg gjeldende og bistår en diversifisert gruppe kunder, spesielt innenfor bransjene media, underholdning, teknologi, og industridesign.

Våre advokater er spesielt kjent for sin kompetanse innen prosess og tvisteløsning samt strategisk rådgivning og transaksjoner.

Innenfor media jobber vi med kunder fra det tradisjonelle og papirbaserte, til tv-distribusjon og digitale medier. Sammen med våre kunder jobber vi blant annet med å håndtere opphavsrettigheter i litteratur, musikk, film, TV og mye mer. Vi har vært en del av de seneste års toneangivende prosesser knyttet til rettighetsklarering på det audiovisuelle området.

Vi hjelper blant annet våre kunder med

  • Tvisteløsning i domstolene og for kabeltvistnemnda
  • Lisensierings-, salgs- og kjøpsprosesser hvor opphavsrettigheter berøres.
  • Kontakt med rettighetsorganisasjoner
  • Innholdsdistribusjon, både i tradisjonelle medier og på digitale flater.
  • Film- og tv-produksjon
  • Myndighetskontakt