Immaterialrett – Markedsrett

Markedsretten sikrer at markedsføring skjer i tråd med spillereglene og verner bedrifter mot illojal konkurranse.

Dagens markedsføring- og kommunikasjonsstrategier forutsetter ofte bruk av mange ulike flater og måter for å nå markedet. I dette landskapet hjelper vi aktørene til å navigere riktig. Vi håndterer også saker hvor konkurrenter har begått overtredelser, har spisskompetanse innenfor spørsmål knyttet til produktetterligninger og har bistått i noen av de mest toneangivende sakene de siste årene.

Vi har et av Norges største fagmiljø innenfor de fagområder som spesielt berører kommunikasjon-, design- og markedsrett.

Det ligger store verdier i bedrifters know-how og bedriftshemmeligheter, og det er derfor viktig at bedriftene sørger for at slik kunnskap har tilstrekkelig vern. I samarbeid med våre kunder legger vi strategier for vern av investeringer og markedsarbeid.

Vi hjelper våre kunder blant annet med

  • Produktetterligninger
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Forretningshemmeligheter og know-how
  • Bistand i forbindelse med saker for Forbrukerombudet og Markedsrådet
  • Tvistesaker for Næringslivets konkurranseutvalg og domstolene