Haavind digital

Teknologi og digital utvikling ligger i kjernen av vår virksomhet. Våre digitale tjenester er enkle å bruke og effektiviserer samarbeidsprosesser.

Haavind Digital

Les mer om vår utviklingsfilosofi.

Under følger en oversikt over noen av verktøyene vi benytter og utviklingstiltakene vi har igangsatt for å sikre at Haavind leverer mest mulig relevante og effektive juridiske tjenester.

Haavind Cortex

Haavind Cortex automatiserer oppsett av avtaler, selskapsdokumentasjon og sikrer høy kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Vis mer om Haavind Cortex

Haavind Collaborate

Ved bruk av prosjektrom får alle involverte enkelt tilgang til informasjon, og oppgaver kan fordeles og følges opp. I Haavind benytter vi prosjektrom for tvister, transaksjoner, granskninger, anskaffelser og andre store prosjekter.

Vis mer om Haavind Collaborate

Haavind datarom

Ved å benytte digitalt datarom i selskapsgjennomgang får partene tilgang til riktig informasjon i et enkelt og effektivt grensesnitt.

Vis mer om Haavind datarom

Haavind kundeportal

Ved å kanalisere kommunikasjon og informasjonsutveksling gjennom vår kundeportal får våre kunder bedre oversikt over pågående saker og kostnader.

Vis mer om Haavind kundeportal

Haavind AI-verktøy og Ediscovery

Ved bruk av verktøy for ediscovery gjøres gjennomgangene av store dokumentmengder mer effektiv i større tvistesaker og granskninger.

Vis mer om Haavind AI-verktøy og Ediscovery

eTinglysning

Haavind tilbyr digital tinglysning av dokumenter.

Vis mer om eTinglysning

Kontaktpersoner