Gransking

granskning_web

Noen granskinger kommer på avisforsidene. Haavinds mål er å gjennomføre granskinger uten at virksomheten eller involverte personer belastes med unødvendig oppmerksomhet.

Gransking handler ikke bare om å finne ut hva som har skjedd og om det er ulovlig. Gransking bør gjøres skånsomt for virksomheten og berørte enkeltpersoner. Det må også gjøres på en måte som sikrer at faktiske opplysninger ikke mister sin bevisverdi fordi de har vært håndtert uforsvarlig. Det er lett å gå seg vill i en gransking – forfølge irrelevante spor eller overse viktige indikasjoner som bør undersøkes nøyere.

Dersom det dukker opp kritikkverdige forhold, er det avgjørende for virksomheten å ha kontroll på opplysningene slik at de ikke kommer på avveie. Haavind gjennomfører faktaundersøkelser i tråd med Advokatforeningens retningslinjer. Vi holder løpende kontakt med deg som oppdragsgiver slik at du har kontroll på både tid, fremdrift og sakens utvikling.

Vi legger vekt på å begrense undersøkelser til det nødvendige og å holde løpende kontakt med klienten.

Gransking kan bestå av faktaundersøkelser og rettslige vurderinger. Granskinger foretatt av advokater er beskyttet av advokaters taushetsplikt overfor myndighetene og andre (advokatprivilegiet). Vi bistår i vurderingen av når man selv bør varsle myndighetene. Ring oss på forhånd for å lære litt om hvordan vi jobber, slik at du vet hvem du skal kontakte hvis behovet oppstår.

Ta kontakt for en uforpliktende prat