Haavind ediscovery

I større rettstvister og granskninger er det ofte behov for å gjennomgå store mengder dokumenter og eposter.

For å kvalitetssikre og effektivisere slike gjennomganger, bruker vi i Haavind ediscovery-verktøy.

Edisovery-verktøy muliggjør avanserte søk, automatisk kategorisering og effektiv gjenfinning og produksjon av utdrag. I tillegg fjerner verktøyene duplikater og dokumenter som ikke er relevante.  Dette gjør det mulig å gjennomgå store dokumentmengder på en mer effektiv og treffsikker måte.

Gjennom vår samarbeidsparter har vi tilgang til flere verktøy og velger de verktøy som passer best fra prosjekt til prosjekt.