Haavind digital

Den digitale utviklingen skaper muligheter og nye forutsetninger for våre kunder. Det endrer også måten vi jobber på i Haavind. Teknologi og digital utvikling ligger i kjernen av vår virksomhet.

Teknologi er til for menneskene, ikke omvendt. Digitale løsninger skal forenkle arbeidshverdagen og gi bedre og mer effektive tjenester.

Les mer om vår utviklingsfilosofi.

Under følger en oversikt over noen av verktøyene vi benytter og utviklingstiltakene vi har igangsatt for å sikre at Haavind leverer mest mulig relevante og effektive juridiske tjenester.

Haavind Cortex
Haavind Cortex automatiserer oppsett av avtaler, selskapsdokumentasjon og sikrer høy kvalitet og effektiv ressursutnyttelse. Les mer.

Haavind Collaborate
Ved bruk av prosjektrom får alle involverte enkelt tilgang til informasjon, og oppgaver kan fordeles og følges opp. I Haavind benytter vi prosjektrom for tvister, transaksjoner, granskninger, anskaffelser og andre store prosjekter. Les mer.

Haavind datarom
Ved å benytte digitalt datarom i selskapsgjennomgang får partene tilgang til riktig informasjon i et enkelt og effektivt grensesnitt. Les mer.

Haavind kundeportal
Ved å kanalisere kommunikasjon og informasjonsutveksling gjennom vår kundeportal får våre kunder bedre oversikt over pågående saker og kostnader. Les mer.

Haavind ediscovery
Ved bruk av verktøy for ediscovery gjøres gjennomgangene av store dokumentmengder mer effektiv i større tvistesaker og granskninger. Les mer.