Haavind datarom

Ved transaksjoner og finansiering gjennomfører vi selskapsgjennomganger (due diligence).  For at slike gjennomganger skal gjennomføres effektivt, både på tilretteleggersiden og kjøpersiden, er det viktig å bruke oppdaterte verktøy.

I Haavind har vi tatt i bruk Haavind datarom, som er en effektiv dataromsløsning som passer til både store og små transaksjoner.  Siden vi drifter løsningen, bidrar det til reduserte kostnader og mer effektivt arbeid.

Haavind datarom er et avansert datarom som bidrar til å gjennomføre effektive og trygge selskapsgjennomganger.

Haavind datarom har blant annet følgene funksjoner:

  • Avansert tilgangsstyring
  • Spørsmål & svar
  • Varsler ved nye hendelser, som nye dokumenter, nye spørsmål etc
  • Høy sikkerhet bla ved hjelp av to-faktor autentisering

Haavind datarom er en del av Haavind Collaborate som er Haavinds digitale samhandlingsverktøy.