Haavind Cortex

En betydelig andel av arbeidet vi advokater gjør handler om å få på plass avtaler og annen dokumentasjon.  Selv om dette arbeidet ofte involverer et betydelig element av skreddersøm blir arbeidet mest effektivt når vi tar utgangspunkt i eksisterende maler.  Vi har derfor gjennom årene bygget opp et omfattende arkiv med maler, eksempeldokumenter og sjekklister for at våre advokater skal kunne jobbe mest mulig effektivt.

For å effektivisere arbeidet med avtaler og andre selskapsdokumenter benytter vi en avansert dokumentautomatiseringsplattform som muliggjør opprettelse av dokumenter, enten på kundens maler, eller på Haavinds egne.

Gjennom automatisering kan vi opprette høykvalitets juridiske dokumenter mye raskere enn om vi skulle ha gjort dette manuelt.

Nyhet / 25.09.2018

Advokatfirmaet Haavind har utviklet "konkursrobot"

I Haavind har vi tro på forenkling og effektivisering gjennom automatisering. Vi har derfor utviklet en "konkursrobot" som bidrar til å effektivisere bobehandlingen under konkursbo.

Vi har laget komplekse automasjoner bl.a. for kapitalforhøyelse, aksjekjøpsavtale, kjøp og leie av næringseiendom og for lisensavtale. Arbeid som før tok flere timer kan nå gjøres ved å fylle ut et enkelt nettskjema.

Bruk av automatiseringsverktøy gjør at vi jobber mer effektivt og bidrar også til at kvaliteten blir høyere.

I tillegg til at vi bruker Haavind Cortex internt i Haavind gir vi også våre kunder tilgang til plattformen slik at de selv kan sette opp egne dokumenter i en selvbetjeningsløsning.