Haavind Collaborate

Haavind Collaborate er vårt nettbaserte samhandlingsverktøy.

Vi bruker Haavind Collaborate sammen våre kunder for effektiv kommunikasjon, informasjonsdeling og prosjektstyring. Plattformen er modulbasert og settes opp tilpasset hvert prosjekt.

Bruksområder
Haavind Collaborate har følgene bruksområder

 • Kundeportal
  • Viser status for pågående saker, hvem som arbeider med hva, pådratte og fakturerte kostnader.
 • Tvistesaker
  • Samle og gjennomgå underlagsinformasjon sammen med kunden, holde oversikt over tilordnede oppgaver og til utveksle utkast til prosesskriv.
 • Transaksjon
  • Som datarom for due diligence, prosjektstyringsfunksjonaliteten benyttes til å tilordne og følge opp oppgaver. Utkast og gjennomgang av transaksjonsdokumentasjonen.
 • Selskapsarkiv
  • Arkiv over selskapsdokumenter og avtaler.
 • Andre prosjekter
 • Den modulbaserte oppbygningen gjør at Haavind Collaborate passer til de fleste prosjekter.
1000x200 Haavind datarom

Funksjonalitet
Haavind Collaborate har følgende funksjonalitet:

 • Deling av filer
  • Forhåndsvisning, versjonslogg og tilgangskontroll
 • Oppgaver
  • Fordel oppgaver og se status for utførelse
 • Personoversikt
  • Oversikt over prosjekt- deltakere og kontaktdata
 • Dataark
  • Hold oversikten med strukturerte data
 • Notifikasjoner
  • Individuell konfigurasjon av påminnelser og andre meldinger
 • Revisjonslogg
  • Endringslogg som viser hvem som har gjort hvilke endringer
 • Wiki & blogg
  • Effektiv deling av informasjon
 • Kalender
  • Prosjektkalender som viser møter og milepæler
 • Q&A
  • Styr informasjonstilgang gjennom spørsmål og svar
 • Visualisering
  • Få oversikt med grafer og diagrammer
 • Automasjon
  • Automatiser repeterende oppgaver
 • Avansert tilgangsstyring
  • Alle elementer kan tilgangsstyres

 

Kontaktpersoner