Vi inviterer til arbeidslivsforum

14
sep
Kl. 08.30
14. sep 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Det er vedtatt flere lovendringer på det arbeidsrettslige området som vil tre i kraft 1. januar 2024. Blant annet gjelder dette utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsernforhold og grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker. I tillegg har Høyesterett, lagmannsretten og Arbeidsretten avsagt flere sentrale avgjørelser, blant annet om trekk i lønn for tips, permittering, beregning av prøvetid og arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

Program

Haavinds arbeidsrettseksperter Pål Kvernaas, Kari Sigurdsen, Sten Foyn, Marte Solberg og Therese Ljosdahl vil gi en kort oppsummering av hva du som arbeidsgiver må være forberedt på i 2024. Du vil få en kort oppdatering på vedtatte og foreslåtte regelendringer, de viktigste læringspunktene fra Høyesteretts praksis, samt nyheter fra EU. Vi har også fått med oss Gry Myklebust, Head of Stakeholder Management i Telenor som vil bidra inn med praktisk perspektiv på hvordan de nye konsernreglene kan håndteres.

  1. Nyheter i rettsutviklingen
  2. Arbeidstaker/ oppdragstakerbegrepet 
  3. Praktisk perspektiv på hvordan de nye konsernreglene kan håndteres

Frokost serveres fra kl. 08:30. Seminaret starter 08:45. Vi avslutter med en lett lunsj etter programmet for de som vil bli igjen.

Vi håper så mange som mulig vil bli med på en formiddag med faglig oppdatering og godt selskap.